Ved at klikke på de nedestående links, åbnes der en jpg-fil med en scanning af originalen af de respektive dokumenter 

Brug din webbrowsers "tilbage"-knap 

(pil til venstre i øverste hjørne til venstre) 

for at komme tilbage til denne side

Her er hvordan man gør for at printe nogle af jpg-dokumenterne ud: Man kopierer hele jpg-filen (Ctrl+c), åbner et nyt (tomt) WORD dokument og så paster man (Ctrl+v) jpg-scanningen ind. Tilpas størrelsen ved at trække med musen i hjørnerne indtil billedet er på word-formularet. Det scannede billede er nu på mindre størrelse end originalen, men man har alt på en side, når man printer WORD dokumentet ud. Når man nemlig printer direkte fra jpg-filen, vil man ikke kunne få det hele med. 

 

Printervenlig version af CV  (Bemærk at dette er en ".doc"-fil, vend tilbage ved at klikke på browserens tilbage-knap (pilen), luk ikke ved at klikke på krydset i det øverste hjørne til højre, fordi så vil nemlig også browseren (internetforbindelsen) lukkes ned!)

Faglig og pædagogisk profil (til lærerstillinger) – fire siders Word-dokument

Aalborg Seminarium, læreruddannelsesbevis  

Aalborg Seminarium, deltagelsesbevis ang. klasselærerkursus

Udtalelse ang. en matematikopgave  

   

Udtalelse fra Farsø Skole, 2001

Udtalelse fra Øland-Langeslund Skole, 2004

Udtalelse ang. sidste praktikperiode gennemført med friskole i Nørresundby  

 

Udtalelse fra "Klippen", den Kristne Friskole i Voel (ved Silkeborg), 2004/2005

Udtalelse fra Ankermedets Skole i Skagen, 2005

Udtalelse fra Forberedelsesskolen i Randers, 2005

Udtalelse fra Bornholms Erhvervsskole i Rønne, 2006

Udtalelse fra Sydbornholms Privatskole, 2006

Udtalelse fra Bodilsker skole, 2007

Udtalelse fra Bornholms Frie Idrætsskole, 2007

Udtalelse fra Åbjergskolen i Frederikssund, 2008

Udtalelse fra AOF Nordvestsjælland, 2008

Udtalelse fra Bladins International School of Malmö, 2010

Udtalelse fra Ordrup Skole, Gentofte, 2011

Straffeattest fra februar 2009

Straffeattest fra 2010

”Brottsregisterutdrag” – svensk straffeattest fra 2011

 

Udtalelse fra Lykketronic i Løgstør, 1998-2001

Beviser for videreuddannelser i 1999 i forbindelse med jobbet hos Lykketronic, side 1

Beviser for videreuddannelser i 1999 i forbindelse med jobbet hos Lykketronic, side 2  

 

Udtalelse fra Vesttelemarks Museum i Dalen, Norge, i forbindelse med sommerjob ved Åmdals Verks Gruver i løbet af sommeren 2007

 

Word-fil med alt angående teologisk uddannelse

Word-fil med udtalelser fra præstevikariater

Rumænsk Bachelordiplom i teologi, forsiden

Rumænsk Bachelordiplom i teologi, karakterblad af statseksamen i 1996

Rumænsk Bachelordiplom i teologi, karakterblad af uddannelsesforløbet 1991-94, 1. side

Rumænsk Bachelordiplom i teologi, karakterblad af uddannelsesforløbet 1991-94, 2. side

Oversættelser til engelsk af rumænsk diplom lavet af autoriseret oversætter - side 1

side 2

side 3

side 4

 

Inlingua, forside

Inlingua, indersiden af diplom til engelsk

Inlingua, hovedsiden af diplom til engelsk

Inlingua, indersiden af diplom til fransk

Inlingua, hovedsiden af diplom til fransk  

 

Studentereksamen, forside

Studentereksamen, bagside

 

European Bible Institute, 1. trimester 1988/89

European Bible Institute, 2. trimester 1988/89

European Bible Institute, 3. trimester 1988/89

European Bible Institute, 1. trimester 1989/90

European Bible Institute, optagelsesbevis 1988/89

European Bible Institute, optagelsesbevis 1989/90

 

Institut Biblique Baptiste Libre, udtalelse om gennemførsel af 1 semester (januar 1990 til juni 1990)

Udtalelse ang. deltidsjob som kasseekspedient ved fransk supermarked

 

Udtalelse ang. civiltjeneste 1985/86

Udtalelse af J. Bauser KG ang. arbejde som fremmedsprogkorrespondent, kontormand og teknisk oversætter, 1987/88

 

Udtalelse ang. uafhængig virksomhed i Bukarest i efterår/vinter 1990/91

 

Evaluering af kirkevikariat i Craiova, Rumænien, 1994/95

Udtalelser ang. kirkevikariater (både den i Craiova, Rumænien, 1994/95 og den i Tyskland, 1995/96)

Forside af avis som jeg redigerede i 1996 og hvori der berettes om en af de udstillinger som jeg gennemførte alene for en mission i Tyskland

  

Udtalelse fra TSG Tankstellen Support GmbH i Köln, Tyskland, 1996/97

Deltagelsesbevis af kursus organiseret af TSG

 

  

TILBAGE TIL CURRICULUM VITAE

TILBAGE TIL DANSK INDGANGSSIDE